Ammattilaisten viestintäratkaisuja jo vuodesta 1990

Pro Alert Remote

Pro Alert Remote on tarkoitettu web-käyttöliittymän kautta tapahtuvaan vapaa- ja vakiomuotoisten hälytysviestien sekä informaation lähettämiseen. Helppokäyttöinen ja varma ratkaisu esimerkiksi hätätekstiviestijärjestelmäksi. Pro Alert Remote tukee myös pitkiä viestejä.

  • - sopii ryhmien hälyttämiseen ja informointiin niiden koosta riippumatta
  • - toimii myös hätätekstiviestijärjestelmänä
  • - palokunnat, ensiapu- ja suojeluryhmät
  • - koulut ja oppilaitokset, sairaalat, teollisuus, kunnat ja kaupungit, eri viranomaiset, organisaatiot
  • - hälytys voidaan lähettää tekstiviestinä, syntetisoituna puheena, client-viestinä, sähköpostina
  • - vastaanoton tehostaminen kuittauspalvelulla