Ammattilaisten viestintäratkaisuja jo vuodesta 1990

YHTEYSTIEDOT

Olipa sinulla palautetta annettavana tai kysymyksiä tuotteisiimme liittyen, otathan yhteyttä! Palautteesi on meille tärkeää ja vastaamme sinulle pikimmiten.

Vaihtoehtoisia kanavia on kaksi. Voit joko soittaa meille arkipäivisin klo 08.00-16.00 välisenä aikana, tai voit lähettää sähköpostia osoitteeseen pelastuskeskus(at)pelastuskeskus.fi.

Ota yhteyttä tai tule käymään!

 • Osoite
  Rautajärventie 36
  FI-36840 Kangasala
  FINLAND
 •  
 • Puh: +358 3 253 1900
 •  
 • E-mail
  pelastuskeskus(at)pelastuskeskus.fi
 •  
 • WWW
  http://www.suomenpelastuskeskus.fi
 •  
 • Verkkokauppa
  http://www.suomenpelastuskeskus.fi/spkshop/

Suomen Pelastuskeskus Oy:n asiakasrekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

(seloste päivitetty 02.10.2018)

Rekisterinpitäjä
Suomen Pelastuskeskus Oy
Y-tunnus: 0825591-3
Rautajärventie 36, 36840 Kangasala
Sähköposti: pelastuskeskus(at)pelastuskeskus.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Suomen Pelastuskeskus Oy
Liisa Vappula
Sähköposti: liisa.vappula(at)pelastuskeskus.fi

Rekisterin nimi
Suomen Pelastuskeskuksen asiakasrekisteri

Osoitetietojärjestelmästä vastaa Suomen Pelastuskeskus Oy (jäljempänä SPK)
SPK kerää, luovuttaa ja muulla tavoin käsittelee osoitetietojärjestelmän henkilötietoja henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella sekä henkilön suostumuksella, toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella.

Osoitetietojärjestelmää käytetään viestinvälityspalveluihin
Osoitetietojärjestelmän käyttötarkoituksena on viestinvälitys ja siihen liittyvien palveluiden hoitaminen sekä pakettien, tavaralähetysten, muiden fyysisten lähetysten sekä sähköpostiviestien, tekstiviestien, puhelujen ja muiden sähköisten viestien lähettämiseen, ohjaamiseen, välittämiseen ja vastaanottamiseen liittyvien palvelujen tuottaminen viestien lähettäjille ja vastaanottajille.

Asiakastietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti SPK:n asiakassuhteiden hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, laskutukseen, raportointiin sekä markkinointiin.

Osoitetietojärjestelmän tietoja käsitellään lisäksi viestinvälityspalvelujen osapuolten tunnistamiseksi, palvelujen tietoturvasta huolehtimiseksi ja väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi, teknisten vikojen ja puutteiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi, asiakastuen antamiseksi lähettäjille ja vastaanottajille sekä viestinvälityspalvelujen kehittämiseksi.

Osoitetietojärjestelmässä pidetään vain viestinvälityspalveluissa tarpeellisia tietoja
Osoitetietojärjestelmä sisältää alla kuvattuihin ryhmiin kuuluvia henkilöiden nimi-, ja osoite- ja muita yhteystietoja; viestien lähettämisessä, ohjauksessa, välityksessä, viestien perille toimittamisessa ja vastaanottamisessa tarpeellisia tietoja sekä asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavia tietoja riippuen asiakassuhteen laadusta:

 • henkilön perustiedot (nimet, henkilötunnus)
  • - Henkilötunnusta tarvitaan yksityisen laskutusasiakkaan luottotietojen varmistamiseksi.
 • osoitetiedot
  • - fyysiset osoite- ja sijaintitiedot
  • - rakennustiedot
  • - muut osoitetiedot
  • puhelinnumerot
  • sähköpostiosoitteet
  • viestien ohjaustiedot sekä yhteystietojen ylläpitämiseksi ja viestinvälityspalvelujen toteuttamiseksi tarvittavat tekniset yksilöinti- ja aputiedot
  • henkilön antamat osoitetietojärjestelmän tietojen käsittelyä koskevat luvat ja kiellot
  • asiakastiedot (mm. sopimus-, tilaus-, palvelun tuottamis- ja laskutustiedot)

SPK säilyttää vain toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Luotettavat tietolähteet

 • perustiedot SPK saa asiakasorganisaatiolta, yksityisasiakkaalta tai luotonhallinnan asiakasrekisteristä.
 • fyysisiä osoitteita ylläpidetään myös jakelutoiminnasta sekä talo- ja kiinteistöyhtiöiltä saatujen tietojen perusteella.
 • kiellot ja suostumukset SPK rekisteröi henkilön tai asiakasorganisaation antaman ilmoituksen perusteella.
 • asiakastiedot syntyvät sopimusten, tilausten ja tilattujen palvelujen käytön yhteydessä.

Turvallinen tietojen luovutus
SPK välittää osoitetietojärjestelmästä henkilöiden yhteystietoja viestinvälitystarkoitusta varten seuraavasti:

 • yhteystietojen korjauksia vain niille yrityksille, viranomaisille ja järjestöille, joilla on jo ennestään henkilön yhteystieto, esim. asiakas- tai jäsensuhteen hoitamista varten tai muulla laillisella perusteella.
 • SPK ei luovuta henkilötunnuksia.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterin tietoja voidaan käyttää SPK:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Kaikissa tilanteissa tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että tietoja saavat ja käsittelevät yritykset, viranomaiset ja järjestöt ovat solmineet SPK:n kanssa sopimuksen, joka varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli SPK myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietojen tarkastus, korjaus ja täydentäminen, käyttökieltojen antaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Tiedot ovat turvassa
SPK säilyttää tiedot tietokannoissa, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Osoitetietojärjestelmän Internet-käyttö on suojattu ja varmennettu henkilötietolain edellyttämien periaatteiden mukaisesti. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
SPK kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. SPK suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Selostetta tullaan päivittämään tarpeen mukaan.